Пропозиције за учешће и оцењивање студената глуме на фестивалу “Дани Данила Лазовића”

1. Фестивал “Дани Данила Лазовића” упућује позиве Академијама уметности и уметничким факултетима за учешће на фестивалу. Академије или факултети морају бити акредитовани, односно имати ваљану дозволу за извођење студијског програма глуме у земљи из које долазе.

2. Сваку Академију или уметнички факултет може представљати искључиво један студент или студенткиња.

3. Учешће је дозвољено студентима и струденткињама основних студија, уз слободан избор песме, у максималном трајању од четири минута.

4. Студенте и студенткиње оцењује стручни жири фестивала “Дани Данила Лазовића” који броји пет чланова.

5. Стручни жири има председника стручног жирија који се стара о томе да сам процес оцењивања и проглашење победника буде у складу са пропозицијама.

6. Јавно гласање се обавља таблицама са оценама 7,8,9 и 10 и то тако што сваки члан стручнг жирија оцењује сваког такмичара понаособ.

7. Победник је студент или студенткиња са највише освојених бодова.

8. Уколико се деси да два или више кандидата имају исти број поена победника одлучује стручни жири поновним јавним гласањем.

9. Победник прима награду “Повеља Данило Лазовић” и новчани део награде. Победник учествује у програму следећег фестивала у складу са плановима и програмом организатора фестивала.

 

JoomShaper