Propozicije za učešće i ocenjivanje studenata glume na festivalu “Dani Danila Lazovića”

p>1. Festival “Dani Danila Lazovića” upućuje pozive Akademijama umetnosti i umetničkim fakultetima za učešće na festivalu. Akademije ili fakulteti moraju biti akreditovani, odnosno imati valjanu dozvolu za izvođenje studijskog programa glume u zemlji iz koje dolaze.

2. Svaku Akademiju ili umetnički fakultet može predstavljati isključivo jedan student ili studentkinja.

3. Učešće je dozvoljeno studentima i strudentkinjama osnovnih studija, uz slobodan izbor pesme, u maksimalnom trajanju od četiri minuta.

4. Studente i studentkinje ocenjuje stručni žiri festivala “Dani Danila Lazovića” koji broji pet članova.

5. Stručni žiri ima predsednika stručnog žirija koji se stara o tome da sam proces ocenjivanja i proglašenje pobednika bude u skladu sa propozicijama.

6. Javno glasanje se obavlja tablicama sa ocenama 7,8,9 i 10 i to tako što svaki član stručng žirija ocenjuje svakog takmičara ponaosob.

7. Pobednik je student ili studentkinja sa najviše osvojenih bodova.

8. Ukoliko se desi da dva ili više kandidata imaju isti broj poena pobednika odlučuje stručni žiri ponovnim javnim glasanjem.

9. Pobednik prima nagradu “Povelja Danilo Lazović” i novčani deo nagrade. Pobednik učestvuje u programu sledećeg festivala u skladu sa planovima i programom organizatora festivala.

 

JoomShaper